Elke eerste zondag van de maand is er in de Grote kerk van Leeuwarden om 19:00 een cantatedienst. Dit is voor JVG het tweede jaar dat wij hier een rol in betekenen.

2 oktober 2016 hebben wij samen met het Apollo Ensemble onder leiding van Theo Jellema BWV 131 ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ gezongen en ditmaal zingen wij op 4 februari weer o.l.v. Theo Jellema en met het Apollo Ensemble BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’. 

 

Het Apollo Ensemble speelt sublieme muziek uit de periode van 1600 tot 1850, van barok tot vroege romantiek. Het maakt daarbij gebruik van historische instrumenten. Het ensemble brengt de schoonheid van deze muziek over op een zo breed mogelijk publiek. Het aantal leden varieert van twee tot twintig professionele musici, die op topniveau actief zijn

 

Theo Jellema (1955) studeerde orgel aan het conservatorium te Groningen in de orgelklas van Wim van Beek en behaalde zijn solodiploma met onderscheiding in 1978. In 1981 behaalde hij het diploma Theorie der Muziek. Naast zijn werkzaamheden als organist van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en als docent hoofdvak orgel aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen heeft hij een uitgebreide concertpraktijk die hem voerde naar een groot aantal Europese landen en naar Japan.