Opera Carmen

In juni 2010 vond de uitvoering van George Bizet zijn realistische opera Carmen op het Molenbergplein plaats.  Hiermee toont Delfzijl nogmaals aan te beschikken over zeer veel talent, gekoppeld aan een groot organisatorisch vermogen. Deze unieke coproductie van het spraakmakende gezelschap Opera Spanga en IVAK De Cultuurfabriek bergt dan ook alles in zich om uit te kunnen groeien tot mogelijk het grootste cultuurevenement tot nu toe in de havenstad.

En het belooft werkelijk iets heel bijzonders te worden. Zo zal de opera, onder regie van Corina van Eijk, aangepast worden op Delfzijl en wel op een wijze die in geen enkele zin afbreuk doet aan het oorspronkelijk verhaal. De molen Adam krijgt een rol toebedeeld en het nabijgelegen voormalig postkantoor zal worden omgetoverd tot de sigarettenfabriek die in de opera het plein in Sevilla domineert.

Maar ook rondom zal er veel te genieten zijn. Nu al blijkt zonneklaar dat men op velerlei plaatsen binnen de gemeente zal gaan inspelen op de komst van Carmen

In de omliggende dorpen zullen feesten worden georganiseerd, de middenstand komt met een Carmen feestweek en ook zal de horeca meedeinen op de golven van enthousiasme die de havenstad ongetwijfeld zullen overspoelen.

Eveneens staat reeds vast dat er een businessevenement zal worden georganiseerd en scholen middels projecten volop aandacht zullen besteden aan Carmen in Delfzijl. En als extra kersen op de toch al zo feestelijke taart: een filmfestival, lezingen, exposities en een internationaal korenfestival!

Op de door de organisatie gelanceerde website Carmen in Delfzijl valt te lezen dat het nog nooit eerder is voorgekomen dat een professioneel operagezelschap zijn medewerking verleende aan een dergelijk grootschalig communityproject, mede gestalte gegeven door de vele, vele vrijwilligers die zich inzetten om er een overdonderend succes van te maken. Behalve technici, timmerlieden en schilders, bevinden zich daaronder ook borduursters, koks, verkeersregelaars, kinderoppas en promotiemedewerkers. Tevens is er een verzoek uitgegaan naar de omliggende dorpen om één van de aan het internationaal festival deelnemende koren te adopteren.

En dan te bedenken dat dit alles is ontstaan uit een idee dat opkwam tijdens een busreis van het Duitse Emden naar Delfzijl. Het IVAK Jeugd Vocaal Ensemble genoot zichtbaar na van de voorstelling die ze in de Duitse havenstad had gegeven en men concludeerde dat het tijd werd om een opera te doen.

De internationaal gelouterde Corina van Eijk, tevens oprichtster van Opera Spanga, tekent voor zowel productie als regie. Met haar filmische en moderne benadering is Corina er in geslaagd om ook met deze opera indruk te maken op het publiek.

Het orkest, bestaande uit musici van het Fries Jeugd Harmonieorkest uit Leeuwarden, staat onder de uiterst deskundige leiding van niemand minder dan de Amerikaanse dirigent David Levi, die over de hele wereld opera’s, musicals, soundtracks, ballet en symfonische werken dirigeert en een bijzondere band heeft opgebouwd met Corina van Eijk.

Met professionals uit Nederland, Portugal en China kan de cast met recht internationaal worden genoemd.
Zij zullen zich bij deze voorstelling van Carmen in Delfzijl mede terzijde laten staan door een aantal veelbelovende jonge zangers en zangeressen, waaronder twee grote talenten vanuit het IVAK Jeugd Vocaal Ensemble.
Eva Marks zal de rol van Mercédès, één van de vriendinnen van Carmen, vertolken. En Jasper Hidding neemt de rol van Zuniga, de luitenant van Don José, voor zijn rekening.

Het IVAK Jeugd Vocaal Ensemble van Nanny ter Wiel vormt de basis van het koor en is voor deze gelegenheid niet alleen aangevuld met oudere niet proffesionele zangers uit de regio, maar ook met bijvoorbeeld een Franse en twee talentvolle Tsjechische tenoren ( 18 en 20 jaar ). Een internationaal koor van topniveau dus!

Website van Carmen in Delfzijl

Website Opera Spanga

Filmimpressie van de première Carmen in Delfzijl